Proyectos >
Arquitectura >
Sant Andreu

Baño de 4,8 m2
Sant Andreu de Barcelona
2017

Fotografia: Alba Armengol Gasull

Proyectos >
Arquitectura >
Sant Andreu

Baño de 4,8 m2
Sant Andreu de Barcelona
2017

Fotografia: Alba Armengol Gasull

Translate »